จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แปรรูป “มูลช้าง” ขายแข่งขี้ “แพนด้า” ~*


สุรินทร์แปรรูป “มูลช้าง” เป็นสินค้าของที่ระลึกขายแข่งขี้ “แพนด้า”


         องค์การสวนสัตว์ฯ ส่งเสริมชาวบ้าน-ควาญช้าง-เยาวชนหมู่บ้านช้างสุรินทร์ ผลิตและแปรรูป
กระดาษมูลช้างเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เครื่องใช้สำนักงานจำหน่ายให้ ปชช.-นักท่องเที่ยวสร้างรายได้และลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม เผยมีวัตถุดิบขี้ช้างผลิตสินค้าอื้อวันละ 10 ตัน ต่างจากขี้หมีแพนด้ายอดนิยมมีจำกัดแค่ 40 กก./วันพร้อมขยายผลผลิตก๊าชชีวภาพพลังงานทดแทนคุณค่ามหาศาล

         ทางองค์การสวนสัตว์ฯจึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ควาญช้าง เจ้าของช้าง และนักเรียน เยาวชนได้รู้จักวิธีการนำมูลช้างมาแปรรูปเป็นกระดาษมูลช้างซึ่งจะสามารถลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและท้องถิ่นได้อีกด้วย


         นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ในฐานะผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์และดูแลโครงการฝึกอบรมแปรรูปกระดาษมูลช้าง ดังกล่าว เปิดเผยว่าการส่งเสริมการทำกระดาษจากมูลช้าง เคยดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2548 แต่ขาดการเชื่อมต่อ ไม่มีการส่งเสริมด้านการแปรรูปกระดาษมูลช้างและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์


- ในการอบรมในครั้งนี้ได้เน้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการผลิตเป็นกระดาษจากมูลช้างและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย ซึ่งนอกจากการผลิตกระดาษจากมูลช้างแล้วชาวบ้านที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการการนำมูลช้างไปผลิตเป็นก๊าชชีวภาพพลังงานทดแทนที่มีค่ามหาศาล


- ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทำจากการกระดาษมูลของหมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ กำลังเป็นที่นิยมมากจำหน่ายในแต่ละวันมีมูลค่านับหมื่นบาท แต่มูลของหมีแฟนด้ามีน้อย วันหนึ่งตกประมาณ 40 กิโลกรัมเท่านั้น แต่มูลช้างมีนับสิบตันต่อวัน จึงเป็นโอกาสดีที่กระดาษจากมูลช้างจะสามารถผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกได้เป็นจำนวนมากเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้


ที่มา : http://www.easytimesradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2010-02-24-23-52-55&catid=1:2009-05-02-09-01-16&Itemid=2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น