จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขี้ช้าง ทำอะไรได้!?


ขี้ช้าง ทำอะไรได้!?- ใช้เป็นยากันยุง: เพราะเมื่อจุดไฟเผามันจะเกิดควัน ยุงที่ไปโดนเข้าก็จะตายทันที ยากันยุง(ตรา)ขี้ช้าง เป็นยากันยุงที่ถูกที่สุดในโลก เป็นเหมือนยาสมุนไพร ไม่มีพิษภัยอันใด...

- ใช้เป็นเครื่องดื่มดับกระหาย: หากติดอยู่กลางป่าแล้วหาน้ำไม่ได้เลย วิธีเอาชีวิตรอด กินน้ำจากขี้ช้าง

- ใช้เป็นก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทน

- ใช้ทำเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษมูลช้าง สีมูลช้าง ถุงกระดาษสามูลช้าง ฯ
- ใช้ทำเป็นวัสดุมุงหลังคาได้ (ข้อมูลจากบ้านคุณบุญถึง ฤทธิเกิด)

- ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ


ที่มา : http://chor-chang.exteen.com/20090801/elephant-dung-----------------------------------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น: