จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำกระดาษจากมูลช้าง

จากที่ได้เคยนำเสนอขั้นตอนการทำกระดาษจากมูลช้างไปแล้ว      วันนี้....จะขอนำเสนอรูปภาพขั้นตอน
การทำกระดาษจากมูลช้าง 

1)  เริ่มจากการเก็บมูลช้าง2)   จากนั้นก็นำมูลช้างไปล้าง  และต้มเป็นเวลา 5 ชั่วโมง 3)    นำมูลช้างไปปั่นเพื่อตัดเส้นใย เป็นเวลา 3  ชั่วโมง   แล้วใส่สี4)   จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักและแบ่งเป็นลูกๆเท่าๆกัน
5)   นำลูกที่ได้นี้ไปละลายในเฟรมให้กระจายไปให้ทั่วๆเฟรม

6)   นำเฟรมนั้นไปตากแดด
7)   นำกระดาษออกจากเฟรม8)  สามารถนำกระดาษที่ได้นี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 


ที่มา   http://www.elephantdungpaper.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น